Na iskani lokaciji v neposredni bližini vse infrastrukture, posredujemo pri prodaji zazidljivega zemljišča s možnostjo gradnje večje podeželske vile ali parcelacije ter gradnje treh enostanovanjskih hiš zanimivih za trg, glede na povpraševanje investitorjev in družin.

Zazidljivo zemljišče v izmeri 1821 m2 in nezazidljivo 927 m2.

Lokacija je primerna za vse, ki želijo bivati na podeželju, v stiku z naravo in v mirnem bivalnem okolju, vendar blizu centra mesta z vsemi potrebnimi centralnimi dejavnostmi, vrtcem, šolo. Z lokacije vozi tudi šolski avtobus.

Zemljišče se nahaja na zahodnem robu naselja (na zahodni strani lokacije gradnja ni mogoča). Sestavljeno je iz več zemljiških parcel (skupaj velikosti cca 2793 m2 – vir geodetski posnetek). Namembnost je pretežno stavbno zemljišče (cca 1821 m2 – vir geodetski posnetek), delno pa kmetijsko zemljišče (cca 972 m2- vir geodetski posnetek).

V naravi je osrednji del zemljišča raven, na zahodnem delu pa rahlo pada. Zemljišče je ves dan obsijano s soncem. Na vse strani se odpirajo lepi pogledi na okoliško hribovje, še posebej na južni in zahodni strani, z veduto na Celjski grad.

Na zemljišču je zgrajenih več starejših objektov. Za objekte so bila pridobljena potrdila po 197. členu ZGO o uporabnem dovoljenju, uporabne površine objektov bo mogoče upoštevati pri izračunu komunalnega prispevka za nadomestno gradnjo.

Glede na veliko povpraševanje investitorjev smo s pomočjo idej arhitekta pripravili idejno zasnovo in sicer:

  1. Idejna zasnova (IDZ-1)

Parcelacija zemljišča, ureditev treh gradbenih parcel in umestitev treh manjših stanovanjskih hiš ter ureditev priključkov na javno pot. Po IDZ-1 se odstrani vse obstoječe objekte, predvidi se gradnja treh tipskih (lahko zrcalno obrnjenih) majhnih hiš z interno skupno dostopno potjo in skupnim priključkom na javno pot. Na IDZ-1 je bilo izdano urbanistično mnenje MOC in projektni pogoji Plinovodi d.o.o, (ki ga posredujemo po elektronski pošti, v primeru zanimanja za nakup). Pridobiti bo potrebno še projektne pogoje za priključevanje na javni vodovod, elektro energetsko omrežje in TK omrežje (optika), vendar pri tem ne pričakujemo težav.

  1. Idejna zasnova (IDZ-2)

Parcelacija zemljišča, ureditev treh gradbenih parcel in poleg obstoječega objekta na GP3 umestitev še dveh manjših stanovanjskih hiš na GP1 in GP2. Idejni zasnovi se razlikujeta tudi po obliki in velikosti gradbenih parcel – v IDZ-2 je gradbena parcela GP3 določena tako, da v celoti obsega obstoječ stanovanjski objekt, vse parcele pa imajo samostojni  priključek na javno pot.

Obe IDZ nudita zadovoljivo sončno osvetlitev prostorov v objektih ter možnost ureditve zunanjega bivalnega prostora. Poleg osnovnega objekta bi bilo mogoče zgraditi še manjši nezahtevni objekt – lopo za shranjevanje ali drvarnico, ipd.

  1. Nova stanovanjska hiša

Objekt je prikazan kot primer klasično oblikovane majhne stanovanjske hiše, z enovitim volumnom in simetrično dvokapnico z napušči. Zunanjost je mogoče oblikovati tudi z modernejšimi oblikovalskimi pristopi.

V horizontalnem gabaritu objekt obsega dimenzije cca 10,0 x 7,0 m. Z upoštevanjem predpisanih odmikov (na S strani 4 m od sosednjega zemljišča, na J strani pa min. 6 m od trase plinovoda), bi bilo horizontalni gabarit mogoče še nekoliko podaljšati.

V vertikalnem gabaritu obsega pritličje in mansardo s kolenčnim zidom. Objekt je mogoče podkletiti.

Objekt je relativno majhna stavba (BEP 140 m2, NEP cca 110 m3), ki pa vsebuje vse potrebne prostore za bivanje mlade štiričlanske družine.

V pritličju so predvideni vhodni predprostor, prostor za toplotno tehniko z dnevnim WC, utility in stopnišče na mansardo, preostali del horizontalnega gabarita pa je dnevno bivalni prostor s kuhinjo in jedilnico, z izhodom na bivalni vrt. Na mansardi so poleg predprostora, dostopnega po notranjih stopnicah, dve otroški sobi (orientirani na jug), spalnica (orientirana na zahod) in kopalnica (orientirana na vzhod).

Idejno zasnovo objektov posredujemo po elektronski pošti, v primeru zanimanja za nakup.

Iz priloženih prikazov je moč razbrati zgoraj navedene predloge, vsekakor je odločitev potem posameznika, pri nakupu tako edinstvene priložnosti kot tudi idej za izgradnjo prijetnega doma v idiličnem okolju.

Za več informacij smo vam z veseljem na voljo kot tudi za ogled na sami lokaciji.

V agenciji Stan nepremičnine vam ponujamo BREZPLAČEN POSVET pri iskanju nepremičnine, ki najbolj ustreza vašim željam in življenjskemu slogu.

Stopite v stik z nami in si rezervirajte prost termin.

Za več informacij pokličite:
Stanka Solar
Telefon: +386 41 279 831
Elektronski naslov: stanka.solar@stan.si