Tradicija – zanesljivost – celotna storitev

  • sl
  • ru
  • en
T: 01/52-12-362     M: 041/279-831      E: tajnistvo@stan.si

Manjkajo urejeni prostori s parkirišči

Kakšno je trenutno stanje glede najema poslovnih nepremičnin v Sloveniji?

Trenutno je na trgu pomanjkanje poslovnih prostorov, predvsem urejenih večjih pisarn s primernim dostopom in parkirišči. Na dobrih lokacijah v centru Ljubljane in neposredni bližini je na primer več manjših prostorov, kjer vhodi, fasade in stopnišča niso urejeni, prostori nimajo klimatskih naprav, niso obnovljeni in nimajo zagotovljenih parkirišč, večjih reprezentančnih  enot pa primanjkuje. Veliko povpraševanje je tudi po poslovno logističnih nepremičninah (skladiščih). Tuji investitorji kupujejo večje poslovne nepremičnine, ki so že zasedene z najemniki in imajo sklenjene pogodbe za dolgoročni najem (pisarne, poslovno logistične prostore), predvsem v urejenih conah z dobro dostopnostjo. Vedno bolj se uveljavlja prepričanje, da so poslovni prostori ogledalo podjetja in zato je toliko pomembno pri oddajanju v najem, da so poslovni prostori sodobno opremljeni in urejeni. Stranke po urejenosti poslovnih prostorov sklepajo o kakovosti izdelkov in storitev, ki jih podjetje ponuja in o finančnem stanju podjetja. Posebej velja za podjetja, ki poslujejo s tujino. Gradnje poslovnih nepremičnin trenutno ni veliko, večinoma investitorji gradijo stanovanja.

Poslovni prostori za katere panoge gredo najbolj za med oziroma so najbolj iskani?

Najbolj iskani so urejeni pisarniški prostori  na dostopnih lokacijah z vso infrastrukturo in poslovno logistične nepremičnine, prostori v trgovskih centrih pa nekoliko manj. Ravno tako je veliko povpraševanje po zemljiščih za izgradnjo večjih poslovnih kompleksov.

Se poslovne prostore bolj splača kupiti, ali najeti?

Odločitev je predvsem odvisna od dostopa do financiranja in vplivom investicije v nepremičnino na donos na vložena sredstva. Velikokrat podjetja, dokler intenzivno rastejo, nepremičnine najemajo, kasneje jih kupujejo. Nekatera podjetja izključno najemajo. Podjetja, ki bi sama gradila poslovne nepremičnine, se soočajo z dolgotrajnimi postopki za pridobitev gradbenih dovoljenj, kar  vpliva na večje povpraševanje in višje cene pri najemih. Vsekakor bi glede na visoke najemnine na dobrih lokacijah  svetovala nakup.

Cene najema/nakupa poslovnih prostorov rastejo?

Cene že nekaj časa rastejo. Trenutno so cene zelo dobrih pisarniških prostorov tudi do 15 evrov na kvadratni meter. Vedno moramo imeti v mislih, da pričakovanja kupcev in najemnikov rastejo in kakovost poslovnih nepremičnin se zvišuje. Kdor zadosti pričakovanjem najemnikov in kupcev, dosega dobre cene.

So za najem/nakup bolj iskani manjši, ali večji poslovni prostori?

Preko naše agencije stranke pogosteje iščejo večje poslovne prostore in poslovno logistične nepremičnine v industrijskih conah. Teh je tudi manj na trgu in jih je težje dobiti, tako za najem, kot tudi za nakup. Pri poslovnih enotah do 400 m2 se predvsem odločajo za nakup.

Pri poslovnih nepremičninah so najemne pogodbe mnogo bolj zahtevne, kot pri stanovanjih. Tako najemodajalci kot tudi najemniki želijo imeti večja jamstva, po eni strani zaradi visokih zneskov najemnin, po drugi strani pa si podjetja ne morejo privoščiti, da bi se neprestano selila. Uporaba poslovnih nepremičnin je pogosto precej bolj prepletena med različnimi uporabniki. V uporabo so vključene tretje osebe, (vzdrževalci različne opreme kot so klimatske naprave, varovanja, upravniki ipd.), poleg najemnine se pojavljajo visoki stroški vzdrževanja, katerim najemodajalci in najemniki v času oddaje/najema ne namenjajo veliko pozornosti. Težave se pojavijo pozneje in jih je težje reševati.
Želim povedati, da naj pri nakupu poslovnih, kot tudi poslovno logističnih nepremičnin poleg lokacije ne bo glavno vodilo le cena.Veliko pozornosti je treba nameniti stroškom vzdrževanja, nepredvideni investiciji in stroškom obnove. Veliko poslovnih stavb ni zgrajeno v skladu s gradbenim dovoljenjem, zato morajo kupci preveriti tudi to.

Intervju je bil objavljen v Dnevniku četrtek,21.6.2018