Tradicija – zanesljivost – celotna storitev

 • sl
 • ru
 • en
T: 01/52-12-362     M: 041/279-831      E: tajnistvo@stan.si

Želite prodati, kupiti, najeti ali oddati nepremičnino? Našli ste pravo mesto!

Naši posredniki Vam bodo z veseljem brezplačno svetovali in ustregli Vašim željam pri nepremičninskih transakcijah. Z obsežnim znanjem, bogatim naborom informacij in dolgoletnimi izkušnjami, zajetimi v enotno zbirko podatkov, ki služijo izključno interesom naših strank, smo v agenciji STAN nepremičnine sposobni poiskati za Vas najbolj ustrezno, celovito in edinstveno rešitev.

Naši nepremičninski posredniki zagotavljajo učinkovito in zanesljivo oceno tržne vrednosti nepremičnine, ki je primerljiva z vrednostmi podobnih nepremičnin na trgu.

Tudi, če se ne odločite za prodajo ali oddajo Vaše nepremičnine, so vsi pridobljeni podatki brezplačni in zaupnega značaja (lastništvo, lokacija, naslov, vrednost, ipd).

V sodelovanju s priznano odvetniško pisarno ponujamo izdelavo vseh vrst pogodb in vso pravno podporo pri ustanovitvi podjetja. Nudimo tudi davčno svetovanje, arhitekturne rešitve in podporo pri odpiranju poslovnih rešitev.

Zagotavljamo visoko raven pravne varnosti pri prodaji, nakupu, oddaji in najemu nepremičnin. Imamo namreč sklenjeno zavarovanje odgovornosti pri Zavarovalnici Triglav v višini 340.000 EUR za posamezni posel, oziroma 500.000 EUR za vse posle v enem letu.

Za predstavitev celovite ponudbe nas kontaktirajte.

Storitve za naše stranke:

Splošne storitve:

 • – velika ponudba nepremičnin v Sloveniji,
 • – brezplačni ogledi nepremičnin,
 • – brezplačno fotografiranje,
 • – brezplačno oglaševanje na naši spletni strani in v vseh aktualnih časopisih,
 • – za vas se s potencialnim prodajalcem dogovorimo za možen ogled nepremičnine in poskrbimo za usklajenost cenovnih dogovorov kupca in prodajalca,
 • – poskrbimo za pravno podporo pri popolnem prenosu lastništva (ara, prodajna pogodba, vpis v zemljiško knjigo) ter ureditev notarskih storitev,
 • – izdelava vseh vrst pogodb,
 • – posredovanje pri prodaji, nakupu, menjavi, najemu in oddaji,
 • – brezplačno svetovanje pri prometu z nepremičninami,
 • – brezplačne informacije po elektronski pošti tajnistvo@stan.si

Za prodajalce:

 • – ocenimo vrednost nepremičnine in po potrebi ciljno skupino kupcev,
 • – ob prevzemu nepremičnine, namenjene prodaji, pregledamo njeno zemljiškoknjižno stanje oziroma ugotovimo morebitne pomanjkljivosti,
 • – pomagamo pri postopku pridobivanja energetske izkaznice
 • – oblikujemo strategijo oglaševanja in prodaje,
 • – organiziramo oglede s potencialnimi kupci,
 • – organiziramo in vodimo pogajanja za sklenitev pravnega posla (pogodbe),
 • – po potrebi preverjamo sposobnost kupca, da izpolni pogodbene obveznosti,
 • – sestavimo prodajno pogodbo,
 • – po potrebi zaradi ureditve pravnega stanja izvedemo upravne ali sodne postopke, če je to pogoj za začetek prodaje,
 • – vodimo prevzem nepremičnine, sestavimo prevzemni zapisnik ter izvedemo prepis komunalnih priključkov,
 • – zastopamo prodajalca v davčnem postopku ter ga seznanimo z višino in vrsto davčnih obveznosti, z morebitnimi stroški notarskih storitev,
 • – po potrebi organiziramo strokovne cenitve nepremičnine.

Za kupce:

 • – preverimo pravno stanje nepremičnine (lastništvo, hipoteka, služnosti, dostopi do zemljišč, gradbena in druga upravna dovoljenja …),
 • – preverimo dejansko stanje nepremičnine,
 • – sodelujemo in svetujemo pri izbiri nepremičnine,
 • – svetujemo pri finančni konstrukciji nakupa in posredujemo pri pridobivanju posojila na banki,
 • – sestavimo prodajno pogodbo,
 • – vodimo prevzem nepremičnine, sestavimo prevzemni zapisnik ter izvedemo prepis komunalnih priključkov,
 • – nudimo brezplačno hrambo listin in denarnih sredstev na fiduciarnem računu, pripravimo listine za vlaganja zemljiškoknjižnih predlogov.

Za najemodajalce:

 • – ocenimo tržno vrednost najema,
 • – preverimo pravno stanje nepremičnine,
 • – oglašujemo nepremičnino na različnih portalih,
 • – izvajamo sprotno in ažurno telefonsko, pisno ter spletno komunikacijo z naročiteljem in tretjo osebo,
 • – sodelujemo pri pogajanjih med najemodajalcem in tretjo osebo,
 • – sestavimo najemno pogodbo in prevzemni zapisnik.

Za najemnike:

 • – svetujemo pri izbiri in aktivno iščemo najbolj primerno nepremičnino,
 • – sodelujemo pri pogajanjih med najemnikom in najemodajalcem,
 • – sestavimo najemno pogodbo in prevzemni zapisnik.

Za investitorje:

 • – svetujemo in sodelujemo pri nakupu zemljišč (preverimo namembnost zemljišča, ureditev dostopnih poti, meje parcel, parcelacije),
 • – sodelujemo pri pogajanjih in odkupu zemljišč od občin, na javnih dražbah,
 • – sestavljamo vse vrste pogodb v zvezi z gradnjo (prodajne, pogodbe z arhitekti in drugimi projektanti, izvajalci, nadzorniki),
 • – sodelujemo v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja.