Pravno svetovanje na področju nepremičnin

Nihče od prodajalcev, kupcev, najemodajalcev ali najemnikov ne želi biti izigran pri pravnem poslu. Predvsem zato, ker je pri nas veliko nepremičnin, ki pravno niso urejene in v postopkih prinašajo tveganja. Ob nestrokovnosti in nepoznavanju razmer lahko spregledate pomembno vprašanje, kar lahko prinese dodatne stroške ali nemožnost uporabe nepremičnine za namen, zaradi katerega ste nepremičnino pridobili. Skupaj z nami boste lahko posel izpeljali strokovno in varno ter ob najmanjši možni porabi časa.

Pred sklenitvijo pravnega posla za vas skrbno pregledamo in preverimo naslednje podatke o nepremičnini:

 • preverimo lastninsko pravico prodajalca oziroma najemodajalca nepremičnine na podlagi zemljiške knjige oziroma listin, ki so podlaga za vknjižbo,
 • preverimo morebitne obremenitve s hipotekami,
 • preverimo morebitne služnosti in druge pravice tretjih, ki bi lahko omejevale oziroma izključevale pravice stranke,
 • preverimo legalnost gradnje nepremičnine (ali nepremičnina ustreza gradbenim predpisom),
 • kadar je predmet pogodbe zemljišče, na podlagi lokacijske informacije pristojnega upravnega organa preverimo namembnost zemljišča, ki je določena s prostorskimi akti,
 • preverimo, ali obstaja pravno urejen dostop do nepremičnine,
 • preverimo gradbena in druga upravna dovoljenja.

V praksi to pomeni, da za vas preverimo (in po potrebi dodatno pridobimo) celotno dokumentacijo in vam podamo mnenje, ali je nakup varen oziroma ali je treba pridobiti dodatna dovoljenja in listine, ter svetujemo, kako takšno dodatno dokumentacijo pridobiti.

Pravno svetovanje obsega:

 • sestavo vseh vrst pogodb v zvezi z nepremičninami (prodajne in najemne pogodbe, služnostne pogodbe, pogodbe o drugih stvarnih pravicah),
 • dedno pravo: svetovanje in zastopanje v zapuščinskih postopkih in urejanje razmerij med dediči v zvezi z nepremičninami, priprava pogodb med dediči,
 • družinsko pravo: svetovanje pri urejanju premoženjskih razmerij med zakonci, priprava pogodb,
 • skrben pravni pregled nepremičnin pred potencialnim nakupom,
 • svetovanje in pomoč pri urejanju dolžniških razmerij v zvezi z nepremičninami (priprava pogodb s hipotekarnimi upniki, prenosi hipotek …),
 • davčno svetovanje v zvezi z nepremičninami,
 • svetovanje vlagateljem: svetovanje pred nakupom z namenom gradnje za trg, pri oblikovanju vsebine novogradnje za trg, med pridobivanjem potrebne dokumentacije za gradnjo, analiza trga, urejanje pravnih razmerij med gradnjo (pogodbe z izvajalci in drugimi) ter pravno vodenje prodaje novogradenj.

V agenciji Stan nepremičnine že 21 let skrbimo za pravno varnost svojih strank. Tudi vam bomo zagotovili, da boste imeli čim manj skrbi pri sklepanju vseh vrst pogodb in pri vseh spremljajočih opravilih v zvezi z nepremičninami. Vsaka nepremičninska transakcija je drugačna in vsaka stranka ima svojo zgodbo in svoj cilj pri nepremičninskem poslu. Verjamemo, da se boste lahko prepričali, da smo drugačni, da se posebej posvetimo vsaki stranki in da posel varno in zanesljivo speljemo do konca.

Za BREZPLAČEN prvi termin pravnega svetovanja se lahko naročite na spodnji povezavi.